מעגלי סטודנטיות ונשים

מעגלי סטודנטיות ונשים

חזון

לאפשר לסטודנטיות להשתתף במעגל של לימוד ועשייה חברתית במטרה לחדד ולהגביר מודעות ורגישות חברתית שתבוא לידי ביטוי בהווה בחיים הסטודנטיאליים ובעתיד בחיים האזרחיים. הסטודנטיות  יתנסו ביצירת מעגל של מנהיגות משוחחת, שיתופית ומעצימה למען חברה ישראלית שבבסיסה ערכים של זכויות אדם וזכויות חברתיות. הקבוצה תתמקד בסמסטר הראשון בסוגיות פמיניסטיות והנחיית סוגיות פמיניסטיות ובמנהיגות פמיניסטית בסמסטר השני.

דרכי פעולה

לתכנית יבחרו 14 סטודנטיות – עדיפות תינתן לסטודנטיות לתואר שני - אשר יתבקשו להשתתף ב:

  • לימוד אישי-חברתי חוויתי של סוגיות פמיניסטיות במפגש שבועי של שלוש שעות
  • ימי הכנה ועיון וטקסים
  • בזוגות: יצירת מעגל נשים בקהילה אותו יכינו וינחו אחת לשבוע בהיקף של 4 שעות שבועיות

את הסטודנטיות ילוו רכזת עיונית ורכזת מעשית.

תגמול

היקף הפעילות הנדרשת: כ 192 שעות שנתיות בתמורה תינתן מלגה של 7000 ש"ח שתועבר לחשבון הסטודנט באוניברסיטה בשתי פעימות: בחופשת הסמסטר ובתום שנת הפעילות.

הרשמה לתכנית

  • המעוניינות תשלחנה קורות חיים ומכתב נלווה המסביר את בקשת ההשתתפות למייל המצורף מטה
  • רק פניות מתאימות תענינה
  • המועמדות תוזמנה לראיון קבוצתי ולראיון אישי במהלך חודש ספטמבר

כתובת למשלוח שאלות, פניות: maagleinashim@gmail.com

ראה גם: הנהלה