מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוענקות מכספי תורמים. זכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי ובהתאם לעמידה בדרישות הספציפיות של התרומה (תחום לימודים, הצטיינות בלימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד). 
על כן, המשאבים העומדים לחלוקת מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים מוגבלים. 
בעת קביעת זכאות למלגה מובאות בחשבון תמיכות אחרות שמקבל הסטודנט. סטודנטים המקבלים תמיכות נוספות: פטור משכר לימוד; מלגות מחיה; מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה (קרנות, ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד), לא יהיו זכאים למלגת סיוע. 

במסגרת שיתוף האוניברסיטה עם מלגות מתרומות, מומלץ להגיש בקשה למלגה לתלמידים העונים על הקריטריונים האלה:

 • תלמידים במצב סוציו אקונומי נמוך.
 • תלמידים מצטיינים במצב סוציו אקונומי נמוך.
 • תלמידים תושבי ירושלים מלידה שהינם נכי צה"ל או בני משפחות שכולות.
 • תלמידים תושבי הרצליה במצב סוציו אקונומי נמוך.
 • תלמידים יתומי צה"ל או נפגעי פעולות איבה.
 • תלמידים נוצרים יתומים במצב סוציו אקונומי נמוך.

רשאים להגיש בקשה למלגה תלמידים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:

 1. תלמידי תואר מוסמך (פרט לתכניות מנהלים) בשנים א-ג הלומדים בהיקף של 50% ומעלה (להוציא תלמידים שקיבלו מלגות כמספר שנות התקן לתואר).
 2. תלמידי ד"ר לרפואה וד"ר לרפואת שיניים בשנים ד-ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 3. תלמידי ד"ר לרפואה וטרינרית הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 4. תלמידי תעודת הוראה בשנים א-ב.
 5. תלמידי שנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י ביה"ס.