מלגות סיוע לתואר בוגר

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר ראשון, להוציא:

  1. סטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון נוסף.
  2. סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
  3. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
  4. סטודנטים המקבלים תמיכות נוספות: פטור משכר לימוד; מלגות קיום; מלגות דיור ועוד, בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה (קרנות, ארגונים ועמותות, עתודה צבאית, ביטוח לאומי ועוד) בסכום העולה על שכר לימוד מלא כפול, 25,000 ₪.