מילואים

מילואים
אנו, במשרד דיקן הסטודנטים, נעשה כל מאמץ לסייע לך, המשרת/ת במילואים, על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים. כאן תוכלו לקבל פרטים אודות זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים, הטבות וכן נהלי הגשת בקשת דחייה או קיצור שירות המילואים (ולת"ם).

מידע על זכויות במוסד לביטוח לאומי.

"מחשבון מילואים" - המוסד לביטוח לאומי
הכניס/י פרטיך במחשבון של המוסד לביטוח לאומי - משכורת וימי מילואים - וקבל/י את גובה התגמולים שאת/ה זכאי/ת להם.