מדברות עברית – نتكلّم العبريّة בקמפוס

"מדברות עברית – نتكلّم العبريّة בקמפוס" הוא פרויקט פרי שיתוף פעולה של עמותת ליסאן – لسان  והיחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה העברית, שמטרתו להקנות מיומנויות שיח וכלים מעשיים לשימוש בשפה העברית לנשים ונערות מכל שכונות מזרח ירושלים. משנת 2013 ועד היום מונה הפרויקט מעל 1800 בוגרות. בשנה האחרונה למדו במסגרת הפרויקט מעל 500 נשים.

חזון

התכנית מבוססת על האמונה כי ירושלים, כעיר בה 37% מהתושבים דוברים ערבית כשפת אם, היא מרחב דו לשוני בו צריכה להיות גישה שווה למשאבים והזדמנויות לכל תושבותיה ותושביה. מאז שנת 2013 עמותת ליסאן פועלת להנגשת שתי השפות המדוברות בירושלים, עברית וערבית, לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר בשפה, על בסיס עקרון נגישות מקסימלית והתאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית.

על עמותת  ליסאן – لسان 

ליסאן – لسان  היא עמותה הפועלת לקידום צדק לשוני, מתוך הכרה בשפה כמשאב חיוני וזכות בסיסית. 
העמותה התחילה את דרכה בשנת 2013,  כשקבוצה של נשים תושבות מזרח ירושלים המתמודדות עם מחסום השפה על בסיס יומיומי, חיפשו תכנית נגישה ללימוד עברית שתתאים לצרכיהן. כמענה לצורך זה ובשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי בעיסאוויה הקמנו את הפרויקט ההתנדבותי "מדברות עברית– نتكلّم العبريّة", שצמח והתפתח עם השנים הודות לרשת רחבה של שיתופי פעולה, ביניהם עם האוניברסיטה העברית שנותנת בית לפרויקט הדגל של העמותה זה מספר שנים. 
"מדברות עברית – نتكلّم العبريّة" הוא הפרויקט הגדול ביותר של העמותה והוא פועל בשלוש שלוחות: מדברות עברית בקמפוס בשיתוף פעולה עם היחידה למעורבות חברתית של האוניברסיטה העברית בהר הצופים; מדברות עברית מען – معًا מען בשיתוף פעולה עם ארגון העובדים היהודי-ערבי מען, לשילובן וחיזוקן של נשים ממזרח ירושלים בעולם התעסוקה; מדברות עברית מט"י בשיתוף פעולה עם המרכז לטיפוח יזמות במזרח ירושלים, להקניית מיומנויות עברית לנשים המשתלבות במעגל התעסוקה ופותחות עסקים קטנים.

דרכי פעולה

הפעילות בתכנית מבוססת על צרכיהן המעשיים של התלמידות. מתוך כך נכתבו גם חומרי הלימוד המכוונים לתת מענה ממוקד ומיטבי לאתגרים עימם מתמודדות התלמידות כתושבות ירושלים דוברות ערבית. מתודת הלימוד אינטראקטיבית ושמה דגש על תרגול דיבור וצבירת בטחון בשפה.  
במסגרת התכנית פועלים צוותי הדרכה שלמדריכות/ים ביחד 2-3מתנדבים הבונים ומעבירים יחד אחת לשבוע את שיעורי העברית לכיתות השונות, ב-4 רמות לימוד ועל בסיס חומרי לימוד מונגשים. לכל צוות הדרכה יש רכזת המקבלת מלגה שנתית מטעם היחידה למעורבות חברתית
ההכשרה בתכנית מבוססת על הכשרה פדגוגית של עמותת ליסאן המלווה, תומכת ומספקת הכשרה מקצועית לאורך השנה. (אין צורך בניסיון הוראה קודם) לצד הכשרה בסוגיות חברתיות רלוונטיות מטעם היחידה למעורבות חברתית

מלגה:

מלגה של 10,000 ₪ עבור ריכוז צוות הדרכה בתכנית

שעות המלגה יורכבו מארבעה מרכיבים עיקריים:

  1. שיעורים שבועיים וההכנה לשיעורים: בניית מערך שיעור, פגישה עם צוות המדריכים, וכדומה
  2. מפגשים במליאה בימי שלישי - אחת לשבועיים, חצי מהמפגשים יהיו בעלי תוכן חברתי, וחצי בעלי תוכן פדגוגי.
  3. מפגשי שטח עם רכזת התכנית לאחר תום השיעור - כאחת לחודש בפורמט  של שיחה פתוחה.
  4. הכשרות ומפגשים שונים במהלך השנה: הכשרות פתיחה, מפגשי משוב וכדומה

תגמול

קבלה לתפקיד דורשת שליחת קורות חיים וראיון אישי

יצירת קשר

campus@lissan.org

ראה גם: הנהלה