לה"ב

תוכנית לה"ב (לקראת השכלה באוניברסיטה העברית) החלה את דרכה באוניברסיטה העברית לפני 17 שנים התכנית מיועדת לתלמידי תיכון שהנם הראשונים למשפחתם ללמוד במערכת ההשכלה הגבוהה, בוגרי קל"ף מנצח שהנם בעלי יכולות לימודיות טובות, מוטיבציה ליכולת להתחייב לתכנית.
התלמידים אלו שעמדו בהצלחה בשנה הראשונה בקל"ף מנצח, נרשמים ולומדים קורסים אוניברסיטאיים, ככול סטודנט. העומדים בדרישות הקורס, צוברים נקודות זכות הנשמרות להם לשעה הטובה בה יתקבלו וילמדו באוניברסיטה. בשנים האחרונות, אנו מפנים את התלמידים בעיקר לקורסים של "אבני פינה".

יודגש שמעבר לממוצע של 6 – 10 נקודות זכות שצובר תלמיד בתוכנית, שיקלו עליו כאשר ילמד לתואר, המשמעות המרכזית של התוכנית טמונה בהפנמת המסר:"גם אני אהיה סטודנט" ולא בשמים היא, אלא בעבודה רצינית ורצופה. בני הנוער בתכנית מלווים ע"י סטודנטים חונכים שלומדים או למדו את הקורסים שהם לומדים.

דרכי פעולה:

כל סטודנט המששתף בתכנית אחראי על 10 בני נוער. הסטודנטים נפגשים עם בני הנוער לחונכות פעם בחודש ועוקבים אחר התקדמותם . הסטודנט מתחייב ל-4 שעות שבועיות בממוצע ובסה"כ 124 שעות שנתיות שמתחלקות ל-80 שעות פעילות, 44 שעות הדרכה קבוצתית ו-7 שעות של פגישות אישיות עם הרכז\ת האחראי\ת עליו פעם בחודש.

תגמול:

מלגה של עד 4700₪ בהתאם לדיווח וביצוע השעות בפועל.

כתובת לפניות: refaelboukai@gmail.com