a45cca6731c03d79d3e6d74bae95b6f1

יצירת קשר

מנהל היחידה

ציון מושאילוב

equality.huji@gmail.com
שעות קבלה:
יום ג' 10:30-12:00
יום ה' 14:00-15:00

רכזת אקדמית

נועה חשדי

equality.academic@gmail.com
שעות קבלה:
יום ב' 08:30-09:30
יום ה' 14:30-15:30

יועץ מלגות

אליהו שחר

hujischolarship.advisor@gmail.com
שעות קבלה: בתיאום מראש

רכזת תוכניות

עדי אסולין - שוחט

hujiproject.equality@gmail.com
שעות קבלה:
יום א' 14:30-15:30

רכז תכנית ות"ת לבוגרי/ות החינוך החרדי

racaz.equality@gmail.com
שעות קבלה:
יום ג' 12:30-14:00
יום ה' 14:00-15:30

רכזת תכנית עתידים

יערה שמחי

yaara.simchi@mail.huji.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש