סיוע כלכלי

מידע כללי

יחידת הסיוע מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים והנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך. 

המלגות מיועדות לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים: תואר שני, ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים הקליניות (ד-ו), ד"ר לרפואה ווטרינרית, תעודת הוראה.

סוגי המלגות

מלגות הסיוע מוענקות הודות לכספי תורמים של האוניברסיטה העברית מהארץ ומהעולם:
לתלמידי התואר הראשון:
מלגות סיוע כלליות - ברוב המקרים, סכומי המלגות 4,500 ₪ או 5,000 ₪.

לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים:
מלגות סיוע ייעודיות - מוענקות לפי דרישות ותנאים ספציפיים של התורמים, כמו תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד. סכומי המלגות משתנים בהתאם לכל תרומה.

קריטריונים להענקת מלגות

ככלל, זכאות למלגה נקבעת על סמך מצב סוציו-אקונומי בבית הוריו של מבקש המלגה. המצב הכלכלי מוערך לפי הכנסה חודשית ברוטו לנפש. הפונים בבקשה למלגת סיוע יידרשו להציג אישורי הכנסה. 
על הסטודנט להיבחן על מכסת הנ"זים הדרושה ולעמוד בתנאי מעבר משנה לשנה בכפוף לדרישות הפקולטה שבה הוא לומד.
סטודנט שהכנסותיו/הכנסות משפחתו גבוהות יחסית (לפי קביעה של ועדת הסיוע), לא יהיה זכאי למלגה גם אם ממוצע ציוניו גבוה.

קבלת המלגה מותנית בהסדרת תשלומי שכר לימוד ו/או בהגשת תכנית לימודים. 
האוניברסיטה רשאית לדרוש מהסטודנט להחזיר את כל הסכום שקיבל על חשבון המלגה או את חלקו בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה במקרים האלה:

  1. הפסקת לימודים - ביוזמת הסטודנט ו/או לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה.
  2. גילוי פרטים בלתי נכונים שנמסרו ע"י ה סטודנט ושימשו יסוד להענקת המלגה ו/או אי-עדכון שינויים בפרטים אשר מולאו בעת הגשת טופס הבקשה.
  3. אם לא מילא הסטודנט את הדרישות שצוינו כחובה על כל הסטודנטים ע"י המסגרת האקדמית המתאימה.

הגשת בקשה למלגה

הגשת בקשה למלגת סיוע נעשית באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית במידע אישי מלגות

מועדי הגשת בקשה למלגה

מתקבלים חדשים לאוניברסיטה: בתוך 30 יום ממועד קבלה ללימודים

סטודנטים ותיקים: בחודשים מרץ-יולי בשנה"ל הנוכחית