a45cca6731c03d79d3e6d74bae95b6f1

תחום קהילות לומדים

 

סטודנטים רבים מתקבלים לאוניברסיטה אך מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות והאישיות בשל קשיים כלכליים, אישיים, לימודיים, ו/או חברתיים, כמו גם קושי בשילוב לימודים עם חיי משפחה ומחויבויות נוספות. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן התמודדות זו קשה אף יותר, כגון: סטודנטים בוגרי החינוך החרדי, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, ותושבי פריפריה.
היחידה מפעילה את תכנית "קהילות לומדים" - תכנית הנחיה אקדמית לפיתוח מצוינות אקדמית בקרב הסטודנטים. ההנחיה ניתנת כשיעורי עזר, פרטניים או קבוצתיים, על ידי סטודנטים ותיקים שעברו בציונים גבוהים את הקורסים הרלוונטיים. שיעורי העזר יינתנו עבור הקורסים שהסטודנט מבקש את העזרה בהם, כמו גם הנחיה פרטנית באנגלית לפי הצורך. נוסף ללימוד התוכן האקדמי, ההנחיה מעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים בחוג הספציפי, ולכן אנו משתדלים שהמנחה יהיה מאותו החוג של הסטודנט.
כמו כן מסבסדת היחידה קורס קיץ באנגלית לסטודנטים ברמת מתקדמים א' וזאת על מנת להפחית מנטל האנגלית בשנה הראשונה לתואר ומעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים ועם הכתיבה והחשיבה האקדמית.