חדרי תפילה למוסלמים

אדמונד ספרא בגבעת רם: מקלט מתחת לחוות המחשבים

הר הצופים: מקלט מדעי הרוח גוש 5-4

עין כרם: ביה"ס לרפואה

רחובות: קומת קרקע – בניין הרצאות

ראה גם: שירותי דת