התמחות בפסיכולוגיה קלינית -השירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית

 

 

 

השירות הפסיכולוגי באוניברסיטה העברית (לשעבר – שירותי היעוץ לסטודנט) מודיע על הרשמה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. השירות הינו מוסד קליני אמבולטורי לטיפול במבוגרים, ומוכר להתמחות קלינית על ידי משרד הבריאות משנת 1979. אוכלוסיית הפונים מורכבת מסטודנטים באוניברסיטה העברית ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ועובדי אוניברסיטה. תכנית ההתמחות פתוחה לבעלי תואר מ.א. בפסיכולוגיה קלינית.

 

ההכשרה:

שלוש שנים מ –09.21 עד 09.24. מסגרת ההתמחות היא חצי משרה (20 ש"ש).

 

תכנית ההתמחות:

המתמחים ישתלבו בפעילות הקלינית השוטפת בשרות, כשהדגש הוא על פסיכותרפיה אינדיבידואלית בגישה פסיכודינמית.

 

הדרכות: 2 שעות שבועיות הדרכה אישית בפסיכותרפיה דינמית

הדרכה קבוצתית בפסיכותרפיה דינמית

הדרכה ( בדרך כלל זוגית) ב CBT

הדרכה (קבוצתית או זוגית) בדיאגנוסטיקה

סמינר קריאה - תיאוריות פסיכואנליטיות

סמינר אינטייק (בשנה א')

סמינר הכשרה בסיביטי להפרעות חרדה (שנה א' סמסטר א')

 

שעות טיפול:  11 ש"ש שתחולקנה בין טיפולים דינמיים וטיפולי C.B.T

 

תאריך אחרון להגשת פניות - 30.5.21

צורת הפניה - יש להגיש:

 

- קורות חיים פורמליים (C.V.) שיכלול פרוט העבודה הישומית (קלינית ואחרת). יש להדגיש נסיון קליני, דינמי וסיביטי.

- תאור מהלך החיים מזוית אישית, לא יותר משני עמודים מודפסים. תאור זה נועד לאפשר לפונה לבטא את ההבנה שלו אודות מהלך חייו (מבחינה רגשית) בהקשר להתפתחות האישיות שלו כמטפל.

- פירוט רשמי של הקורסים והציונים במסגרת לימודי המ.א ואישור על סיום חובות שמיעה.

- לפחות שני מכתבי המלצה ממדריכים המכירים את עבודתו המקצועית של הפונה (רצוי ממדריכים אישיים, במיוחד דינמיים). (יתכן שנתקשר לממליצים ונבקש מהם חוות דעת בעל פה – אנא צרפו מספר נייד של המדריכים).

- כתובת מייל ומספר טלפון (להזמנה לראיון) וכתובת מגורים.

- תמונה עדכנית (פספורט)

 

כתובת לפניה:

 

ד"ר מאיר פרלוב, מנהל הדרכה, השירות הפסיכולוגי, האוניברסיטה העברית.

meirperlov@gmail.com