התמחות בשירות

השירות הפסיכולוגי באוניברסיטה העברית (לשעבר – שירותי היעוץ לסטודנט) מודיע על הרשמה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. השירות הינו מוסד קליני אמבולטורי לטיפול במבוגרים ובמתבגרים, ומוכר על ידי משרד הבריאות משנת 1979. אוכלוסיית הפונים מורכבת מסטודנטים באוניברסיטה העברית ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ועובדי אוניברסיטה. תכנית ההתמחות פתוחה לבעלי תואר מ.א. בפסיכולוגיה קלינית.

ההכשרה

שלוש שנים מ – 27.10.19 עד 10.22. מסגרת ההתמחות היא חצי משרה (20 ש"ש) במשך שלוש שנים.

תכנית ההתמחות

המתמחים ישתלבו בפעילות הקלינית השוטפת בשרות, כשהדגש הוא על פסיכותרפיה אינדיבידואלית בגישה פסיכודינמית.

הדרכות: 2 שעות שבועיות הדרכה אישית בפסיכותרפיה דינמית

הדרכה קבוצתית בפסיכותרפיה דינמית

 הדרכה (זוגית) ב CBT הדרכה קבוצתית או זוגית בדיאגנוסטיקה

סמינר קריאה - תיאוריות פסיכואנליטיות

 סמינר אינטייק (בשנה א')

סמינר הכשרה בסיביטי להפרעות חרדה (שנה א' סמסטר א')

שעות טפול: 10 ש"ש שתחולקנה בין טיפולים דינמיים וטיפולי C.B.T

צורת הפניה

יש להגיש:

  1. קורות חיים פורמלים (C.V.) שיכלול פרוט העבודה הישומית (קלינית או אחרת). יש להדגיש נסיון קליני, דינמי וסיביטי.
  2. תאור מהלך החיים מזוית אישית, לא יותר משלושה עמודים מודפסים. תאור זה נועד לאפשר לפונה לבטא את ההבנה שלו אודות מהלך חייו (מבחינה רגשית) והקשר להתפתחויות האישיות שלו כמטפל.
  3. פירוט רשמי של הקורסים והציונים במסגרת לימודי המ.א ואישור על סיום חובות שמיעה.
  4. לפחות שני מכתבי המלצה ממדריכים המכירים את עבודתו המקצועית של הפונה (רצוי ממדריכים אישיים). (יתכן שנתקשר לממליצים ונבקש מהם חוות דעת בעל פה – אנא צרפו מספר נייד של המדריכים).
  5. כתובת מייל ומספר טלפון (להזמנה לראיון) וכתובת מגורים.
  6. תמונה עדכנית (פספורט)

הפונים יגישו את כל המסמכים הנ”ל עד 1.9.19 לא יתקבלו פניות לאחר תאריך זה. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונ\ות קבלה.

כתובת לפניה

ד"ר מאיר פרלוב, מנהל הדרכה שירותי הייעוץ לסטודנט,
מעונות רזניק 10 הר הצופים
האוניברסיטה העברית בירושלים מיקוד 91905
טלפון: 02-5881699 או 02-5880429. 
ניתן לשלוח גם למייל meirperlov@gmail.com