בתי כנסת ומקומות תפילה

בתי כנסת

קמפוס הר הצופים:
בית הכנסת הכט מדעי הרוח גוש 3
זמנים:

תפילת שחרית 07:00

תפילת מנחה: 13:20  14:10  16:10             

 תפילת ערבית: 18:10  20:10      
 

מעונות:
חדר הפעילות בבניין 4 בכפר הסטודנטים
תפילת וסעודות שבת בתיאום עם רכזי הפעילות במעונות הסטודנטים

קמפוס ספרא גבעת רם:
בית הכנסת ע"ש גולדשטיין מול המעונות + מקלט בניין פאפיק+ חדר מפות הספרייה הלאומית + מקלט מכון לכימיה / בניין קזאלי + חדר אוכל אב"ת.
זמנים:
תפילת מנחה
13:30 16:00 בספריה הלאומית קומה שנייה
13:45 בבניין המנהלה ובמקלט בניין קזאלי – המכון לכימיה. מקלט בניין פאפיק תפילת ערבית 22:00 במעונות הסטודנטים בניין 9 [באחריות הסטודנטים]

רחובות:
בית הכנסת במעונות הסטודנטים
תפילת שחרית 07:00 תפילת ערבית 22:00 [באחריות הסטודנטים]
תפילת מנחה בבנין המנהלה

עין כרם:
בית הכנסת של המרכז הרפואי הדסה

ראה גם: שירותי דת