בקשות שיועברו לדיון בפני הוועדה

בקשות שעניינן נסיבות חריגות ובלתי צפויות, כגון אלה שיפורטו להלן, יובאו לדיון בפני הוועדה:

  • בעיות בריאות פיזית או נפשית של התלמיד או של בני משפחה.
  • אֵבֶל במשפחה.
  • פניות אחרות בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות.