אפשרות לקבל חונך

אפשרות נוספת לסיוע על ידי היחידה היא מתן חונך בתחום תוכן ספציפי בו הסטודנט מתקשה. הסטודנט נפגש עם החונך מזה שבוע למשך שעתיים לפחות ומסייע לו בקריאה, הבנה והגשת תרגילים ועבודות בתחומים ספציפיים בהם הסטודנט מתקשה (מדובר בחונכים שעברו את הקורסים שהסטודנט מתקשה בהם בציונים גבוהים ויכולים לסייע להנגיש קורסים אלה לסטודנט). החונכות מלווה בהדרכה על ידי היחידה.