יצירת קשר

מאיה שקולניק גונן

בתאום מראש

קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 3035

02-5881833 פקס: 02-5812738