אישורים להתאמות אקדמיות

הנחיות להגשת בקשה לקבלת התאמות אקדמיות

לצורך הגשת בקשה לקבלת התאמות אקדמיות, יש להעביר ליחידת הנגישות את שני המסמכים המצ"ב:

1. טופס פנייה ליחידת הנגישות (למילוי ע"י הסטודנט/ית)

2. אישור רפואי לצורך קביעת התאמות (למילוי ע"י רופא מומחה בתחום הרלוונטי/פסיכולוג)

את שני המסמכים יש להעביר במייל לרכז/ת הנגישות בקמפוס בו את/ה לומד/ת:

הר הצופים- negishut@savion.huji.ac.il

ספרא - accessibilitysafra@savion.huji.ac.il

עין כרם - accessibilityek@savion.huji.ac.il

פקולטה לחקלאות- accessibilityagri@savion.huji.ac.il

 

מענה ראשוני לפנייה יינתן עד 10 ימים ממועד הגשת המסמכים במלואם. 

בקשות להתאמות בדרכי ההיבחנות יש להגיש עד 4 שבועות לפני תום הסמסטר

יחידת הנגישות עושה כל מאמץ על מנת לספק מענה מקצועי ונאמן לקהל הסטודנטים הפונים לשירותיה. יחד עם זאת, אין באפשרות היחידה להבטיח מענה לפניות שמגיעות באיחור.

  • על סטודנטים שקיבלו התאמה זמנית לפנות ליחידת הנגישות אם ברצונם לבחון הארכה של ההתאמות - בהתאם למפורט לעיל.
  • התאמות תינתנה בהתבסס על חוות הדעת הרפואית, אולם אין לראות בהמלצות הרופא בטופס, חוות דעת מחייבת. בהתאם לצורך יועבר החומר הרפואי לעיונו של רופא תעסוקתי מטעם האוניברסיטה.