פניות למדור מילואים

 פניה למדור מילואים בדיקנט הסטודנטים

* = שדה חובה
פרטים אישיים:
                                                                                                        
יש להזין מספר ת. ז. תקין (9 ספרות) או לבחור בסוג מס' זיהוי שאינו ת. ז.
יש לבחור פקולטה לפני בחירת החוג
כתובת למשלוח דואר בארץ:
סוג הפנייה:
פרטי הבקשה:

בקשות הקשורות לקורס:

בקשה למועד מיוחד בקורס:

בקשה לדחיית קורס לשנה"ל הבאה:

בקשה להשלמת מטלה בקורס:

נושא אחר הקשור לקורס:

בקשה לשובר צילום:


ערעור על ולת"ם:
חשוב !

פניה ראשונה לולת"ם נעשית באופן עצמאי

לחץ כאן לנוהל פניה לולת"ם

ניתן להגיש ערעור עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה לתיאום מילואים.

ערעור דרך רכזת המילואים על ההחלטה שהתקבלה יש לבצע מיד עם קבלת התשובה.

שימו לב! למדור מילואים לוקח מספר ימים לעבד את הבקשה.
בחינות המתקיימות בתקופת הצו המקורי:
קבצים נלווים
עוד קבצים מצורפים:
קובץ מצורף:

מעוניין בעזרה במילוי הטופס?