שירותי ייעוץ פסיכולוגיים

שנה ג

סמינרים תאורטיים:

 

1.  הפסיכואנליזה ההתיחסותית: המשכיות וחדשנות 30 שעות.

 

2.  אינטגרציה של טכניקות ותיאוריה באמצעות תיאורי מקרה – 30     שעות

 

3.  חלומות, תיאוריה ומעשה (דגש יונגיני)– 30 שעות.

 

4.  סוגיות טיפוליות ואתיות: התמודדות עם מצבי קיצון – 30 

     שעות.

 

הדרכה קבוצתית : 70 שעות.

 

- 3 טיפולים דינמיים בשירותי הייעוץ בליווי הדרכה אישית.

 

- עבודת סיום: הצגת מקרה + דיון.

שירותי ייעוץ פסיכולוגיים