שירותי ייעוץ פסיכולוגיים

שנה ב

סמינרים תאוריטיים

 

1.   פסיכופתולוגיה מזווית שונות (דינמית, cbt , ביוכימית) – 60 שעות.

 

2.   תיאוריות יחסי אובייקט: בסיסן בתיאוריה הקלייניאנית והמשכן אצל ביון ויניקוט - 30 שעות.

 

3.    פסיכולוגיית העצמי שלקוהוט: תיאוריה ואופנויות טיפול – 30 שעות.

                                          

הדרכה קבוצתית :70 שעות.

 

3 טיפולים דינמיים בשירותי הייעוץ בליווי הדרכה אישית.

 

שירותי ייעוץ פסיכולוגיים