שירותי ייעוץ פסיכולוגיים

שנה א

סמינרים תאורטיים :

 

1.  רעיונות יסוד בתיאוריה הפסיכואנליטית: פרויד – 30 שעות.

 

2.  קליין וממשיכיה: - 30 שעות.

 

3.  הקשר הטיפולי וטכניקות של טיפול דינמי (התחלת טיפול, עבודה בטרנספרנס,

     ובקאונטרטרנספרנס, שאלת חשיפת הקאונטרטרנספרנס, כשלים ותיקונם) – 60 שעות.

                                                                                 

הדרכה קבוצתית: 70 שעות.

 

 - 3  טיפולים דינמיים בשירותי הייעוץ בליווי הדרכה אישית.

שירותי ייעוץ פסיכולוגיים