החיים בקמפוס

מנהרה-כפר הסטו'-ברונפמן

שרות הסעות חינם מנהרה-כפר הסטודנטים-מעונות ברונפמן-גבעה צרפתית
 
במהלך שנת הלימודים ובימי לימודים בלבד יופעל שירות הסעות חינם ממנהרת האוטובוסים שבהר-הצופים למעונות כפר הסטודנטים,  ברונפמן, ,תחנה סופית - הגשר בגבעה הצרפתית ובחזרה בין השעות: 20:30 - 18:00.
 


מנהרת האוטובוסים, רחבת הדגלים (פורום), ארומה, מעונות ברונפמן, כפר הסטודנטים, הגשר בגבעה הצרפתית ובחזרה לקמפוס

א' – ה'

       18:00 ועד 20:30


                     המסלול הנ"ל הלוך וחזור ברצף

איסוף והורדה כל 15-20 דקות בתחנות האוטובוסים לאורך המסלול.
 
הנסיעה עם הצגת תעודת סטודנט, בוגר או תעודת עובד.
החיים בקמפוס