רווחת הסטודנט

היחידה לשיוויון הזדמניות לסטודנטים ערבים

היחידה לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים

היחידה לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים החלה לפעול במחצית שנה"ל 2008-2009, היחידה הוקמה מתוך ההבנהכי קבלה לאוניברסיטה הינה רק המשוכה הראשונה בדרך לרכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות מוחלשות בחברה, המגיעות לאקדמיה עם חסמים וקשיים רבים. היחידה שואפת לתת מענים לצרכים הייחודיים של הסטודנטים הערבים, ולסייע בידן להגיע לקו הסיום בהצלחה.

צמצום הנשירה ומניעת גרירת התואר דורשים עבודה הן ברמה הפרטנית והן ברמה המערכתית האוניברסיטאית. הרמה הפרטנית מול הסטודנטים כוללת עבודה ישירה במישור האקדמי ועבודה במישורים המקיפים את חיי הסטודנטים מהבחינה החברתית, הכלכלית והתרבותית. עבודה במישורים האלה אינה פחות חשובה מזו שבמישור האקדמי, מאחר שהינה חלק מהמכלול של האתגרים שמתמודדים איתם סטודנטים בתואר הראשון בכלל ובשנת הלימודים הראשונה בפרט.

מודל העבודה הרב-שנתי עם הסטודנטים בתואר הראשון מתחיל מרגע מימוש הקבלה לאוניברסיטה ועד סיום התואר והכנת הסטודנטים לשוק העבודה ולתארים מתקדמים.

 

תכניות היחידה:
1. ייעוץ אישי:הייעוץ האישי כולל שיחות עם סטודנטים ע"פ פניות אישיות וצרכים. הנושאים העיקריים שעולים בפגישות אלו: מצוקה כלכלית, הבנה והתמודדות עם המערכת האוניברסיטאית, מערכת המעונות ומצוקה נפשית. בנוסף תפקדו של היועץ לזהות ולמפות את הצרכים המערכתיים והארגוניים הנוגעים לכלל הסטודנטים ולא רק לפרט.
 
2.  חונכות אקדמית: החונכות האקדמית מיועדת בעיקרה לסטודנטים בשנה א' ללימודי התואר הראשון. במסגרת תכנית זו נערכים מפגשים קבוצתיים לסטודנט בקורסי המבואות וקורסי מפתח בשנה א', כגון קורסים חוסמי שנה וקורסים עם שיעור כישלון גבוה.
 
3.  חונכות חברתית: התכנית מיועדת לעזור לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה להסתגל למעבר לחיים האקדמיים והעצמאיים, על ידי כך שסטודנטים משנים מתקדמות חונכים סטודנטים בשנה הראשונה לימודיהם לתואר ראשון. הפרויקט כולל מפגשים קבוצתיים ומפגשים אישיים. הפגישות הקבוצתיות כוללים התייחסות לתכנים הבאים: דרכי השתלבות בלימודים, זהות אישית וחברתית, דילמות של סטודנטים ערבים, מיומנויות למידה, הכנה לבחינות וראיה עתידית אקדמית.
 
4.  תכנית צעד לפניכולם: התכנית מיועדת להכין את הסטודנטים הן אקדמית, חברתית, מערכתית ורגשית למערכת ההשכלה הגבוהה. התכנית תכלול לימודי אנגלית כשפה זרה, קורס בתחום לימודי הרלוונטי לפקולטה בה הסטודנט עתיד ללמוד (הסטודנט יכול לבחור אחד מתוך שלושה: מבוא בכימיה, מבוא במתמטיקה או כתיבה אקדמית ומדעית.
 
5.    קורס קיץ באנגלית והכנה לאקדמיה: בתכנית זו אנו מציעים קורס אנגלית "רמה 2" בקיץ לסטודנטים ערבים, כאשר היחידה ממנת עלות הקורס ועלות השהות במעונות. מטרות הקורס: לאפשר לסטודנטים להתקדם בצורה ממשית ברמת האנגלית שלהם עוד לפני תחילת שנת הלימודים, ולהשקיע זמן ומאמץ רבים יותר בקורסי התוכן של שנה א'. שנית, במהלך שלושת השבועות של הקורס עוברים הסטודנטים מגוון של הכשרות ופעילויות שמטרתם הכנה לתחילת לימודיהם באוניברסיטה, כמו הרצאות וסדנאות במיומנויות למידה, היכרות עם האוניברסיטה, הכרת הספרייה וחוות המחשבים, חלוקת זמן, מלגות ועוד.
 
6.  סדנאות עידוד לתואר שני ולתואר שני מחקרי: מטרת התכנית הינה לעודד סטודנטים להמשיך את לימודיהם האקדמיים לתארים מתקדמים ולהקנות להם את הידע והכלים לעשות זאת. הקבוצה מתמקדת בחשיבות של תארים מתקדמים, מהות הלימודים, עידוד לכתיבה וקריאה באנגלית, מפגש עם סטודנטים בתואר שני, מפגש על מלגות וחשיבות הישגים אקדמיים ותכנון קריירה אקדמית. הקבוצה אחת מיועדת לסטודנטים בשנת הלימודים האחרונה בתואר הראשון, והשנייה לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה בתואר השני.
 
7.  ימי אוריינטציה והכנה לשנת הלימודים: יום אוריינטציה לסטודנטים האמורים להתחיל את שנתם הראשונה באוניברסיטה. מטרת יום האוריינטציה הינה להציג לסטודנטים את סל השירותים של היחידה לשיווין הזדמנויות לסטודנטים ערבים, כחלק ממערך השירותים המוענקים מטעם דיקנט סטודנטים. בנוסף מטרת יום זה היא לחשוף את הסטודנט לאוניברסיטה טרם תחילת שנת הלימודים האקדמאית ולתת להם טיפים כללים שיעזרו להם להסתגלות במיוחד בשבועיים הראשונים.
 
8.    ערבי תרבות: תכנית זו שואפת ליצירת אווירה המאפשרת ביטוי הזהות החברתית והתרבותית של הסטודנטים הערבים, כחלק מההוויה האוניברסיטאית. לשם כך מתקיימות פעילויות תרבותיות, כגון ערבים ספרותיים, אומנותיים ומוזיקליים הניתנים על ידי סטודנטים חובבניים, שיהיו חלק בלתי נפרד מהפעילות התרבותית באוניברסיטה.
 
צוות היחידה
מנהלת היחידה: רים כריים,  asep@savion.huji.ac.il
רכזת הר הצופים: וולאא עילה, asep.mountscopus@gmail.com
רכזת גבעת רם: בסמה קסיס,  asep.givatram@gmail.com   
 רכזת עין כרם: רים גאוי,  asep.einkerem@gmail.com
רכז רחובות: סיואר עסילי,  asep.rehovot@gmail.com  
  
 
שעות קבלה

ראשון 15:00-17:00
שלישי 10:30-12:30

 
כתובתנו בהר הצופים: 
בניין פרנק סינטרה, חדר 3031, משרד דיקן הסטודנטים.
טלפון: 02-5880263 | פקס:  02-5812738
רווחת הסטודנט