רווחת הסטודנט

תעסוקה


בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בנושא של העסקת אנשים עם מוגבלות . חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות -1998, מציין את החובה של אי אפליית עובדים על רקע היותם אנשים עם מוגבלות כולל בני משפחם של אנשים עם מוגבלות. התקנות הנגזרות מפרק התעסוקה בחוק השוויון מסדירות את נושא השתתפות המדינה במימון התאמות.

בקישורים הבאים תוכלו למצוא מידע כללי לגבי תעסוקה של אנשים עם מוגבלות: זכויות, וארגונים מסייעים:
1. כללי : הקישור מכיל מידע כללי לגבי זכויות עובדים.
2. זכויות עובדים עם מוגבלות : הקישור מכיל מידע לגבי רצף תעסוקתי עבור אנשים עם מוגבלת, זכויות עובדים, ארגוני סיוע ועוד.
3. השתתפות המדינה במימון התאמות : הקישור מכיל מידע לגבי סוגי ההתאמות הניתנות ומה הנוהל הנדרש כדי לבקש אותן.
4. תעסוקה בכבוד, עבודה בשוק הפתוח : הקישור מכיל מידע לגבי זכויות עובדים עם מוגבלות ומענה על שאלות נפוצות
5. קיר הקהילה של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות באתר abiliko : הקישור מכיל מידע לגבי תת היחידה של אתר התמ"ת העוסקת בשילוב אנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה.
רווחת הסטודנט