רווחת הסטודנט

רכזת רווחה

רכזת הרווחה מטפלת ומסייעת לסטודנטים הנקלעים למצוקות והמתמודדים עם בעיות אישיות מיוחדות.
 
תלמידים הנתונים בבעיות כלכליות מיוחדות יופנו אל מדור הסיוע על ידי רכזת הרווחה.
 
רכזת הרווחה מייעצת לגבי תשלום שכר לימוד בהתייחס לתכניות הלימודים. 
 
בנוסף, מרכזת גם את ועדת חריגים לעינייני שכר לימוד.
 

 
 
רכזת רווחה
קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 032 (332)
טלפון 5881833 -02 פקס 5812738 -02
דוא"ל : revaha@mail.huji.ac.il
רווחת הסטודנט