רווחת הסטודנט

היחידה לקידום שוויון הזדמנויות - למצוינות ומגוון

 
היום יותר מתמיד, לאחר הגידול הדרסטי במספר הסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה, שמירה על מגוון של סטודנטים היא אחת מהמשימות המרכזיות של המוסדות האקדמיים המובילים בעולם. מוסדות מהשורה הראשונה בעולם שואפים היום לא רק למצוינות, אלא ל"מצוינות מכילה" (Inclusive Excellence)*. תחת גישה זו, אוניברסיטאות צריכות להבטיח לא רק גישה לאוניברסיטה עבור אוכלוסיות מוחלשות ומיוצגות בחסר, אלא עליה גם לפעול ליצירת תנאי למידה אשר יאפשרו הצלחה והצטיינות עבור סטודנטים בעלי מאפיינים מגדריים, תרבותיים, שפתיים, פיסיולוגים וסוציו-כלכליים שונים.

בעולם הגלובלי חשיבותו של מגוון גדולה במיוחד בכל השדות: בשדה המחקר המדעי, בשדה העשייה הפוליטית, בתחום האומנויות ובכל שדה בעצם של עשייה אנושית, קיומן של נקודות מבט רבות ומגוונות הפך הכרחי לשם הבנת הבעיות איתן מתמודדת האנושות וחתירה לקראת פתרונן. במגוון טמון נכס פוטנציאלי רב ערך. פוטנציאל זה ימומש אם ורק אם יתממש הרעיון של שוויון הזדמנויות אמיתי. היטיבו לנסח זאת בסוכנות החלל האמריקאית, נאס"א:
 
To design the most effective systems, NASA must have a diversity of views, ideas and perspectives. This requires taking into account all the possible sets of training and experience that come from people of different backgrounds and life experiences. It is the widest diversity of viewpoints and considerations that go into making good technical solutions for NASA. -- NASA Policy Statement on Diversity, March 20,  2006 
 
מטרתה של פעילות היחידה לקידום שוויון הזדמנויות היא לאפשר לסטודנטים מאוכלוסיות המיוצגות בחסר להתגבר על קשיים ייחודיים להם ולמצות את הפוטנציאל האקדמי הטמון בהם בדרך למצוינות אקדמית החל משלב המכינה ועד לתכניות דוקטורט.
 
 

לקריאה על תכנית של איגוד האוניברסיטאות והמכללות האמריקאי ראה:

http://www.aacu.org/inclusive_excellence/index.cfm

רווחת הסטודנט