מעונות הסטודנטים

בקשות העברה

סטודנטים יכולים לפנות להנהלת המעונות ולבקש לעבור למעון אחר מזה שהוקצה להם. הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ על מנת להיענות לבקשות אלו. ההעברות תתבצענה על בסיס מקום פנוי ועל פי סדר עדיפויות הלוקח בחשבון את דחיפות ההעברה ואת מועד הגשת הבקשה. הנהלת המעונות אינה מתחייבת לאשר כל בקשת העברה מכל סיבה שהיא.
 
ימי מעבר: מרגע שניתן אישור ההעברה ועד למעבר לחדר המיועד יש לסטודנט 3 ימים בלבד להעביר את הציוד לחדר החדש. בתום שלושת הימים יש להחזיר את המפתח של החדר הקודם לרכז/ת. אי החזרת המפתח במועד תמשיך לחייב את הדייר בהחזקת חדר נוסף במעונות בתעריף שהינו פי 3 מן התעריף המקובל לאותו מעון.
 
סטודנטים המבססים את בקשותיהם להעברה על מגבלות רפואיות יופנו לרופא מטעם הנהלת המעונות שיתן חוות דעת נוספת על בסיס האישורים שבידיהם לדחיפות ההעברה. חוות הדעת הרפואית הנה בגדר המלצה בלבד ומותנית במספר המיטות הפנוי. שירות זה כרוך בתשלום. יש להפנות בקשה זו עד תחילת שנת הלימודים.
מעונות הסטודנטים