מעונות הסטודנטים

הפניה למעון

על גבי שובר המקדמה מצוין שם המעון שבו זכה הסטודנט בהגרלה וכן מועד הקליטה. נא לקרוא בתשומת לב את המידע ולהגיע למרכז הקליטה אך ורק ביום שזומנתם. סטודנטים שמבקשים לעבור למעון אחר או לשנות את מועד הקליטה נא לעיין בהמשך "בקשות העברה".
 
 
 
 
מעונות הסטודנטים