מעונות הסטודנטים

שובר מקדמה

לסטודנטים שנמצאו זכאים והוקצה להם מעון ישלח לכתובתם הקבועה או למעון הנוכחי שובר מקדמה במהלך חודש אפריל/מאי/יוני (בתשע"ה הינו 1100 ש"ח).את שובר המקדמה יש לשלם במועד הנקוב רק בסניפי בנק הדואר. שוברי מקדמה ששולמו באיחור מבטלים אוטומטית את הזכאות.
 
סטודנטים שאינם זכאים למעונות עפ"י הקריטריונים , יוכלו לקבל מקום במעונות על בסיס מקום פנוי בלבד סמוך לתחילת שנה"ל או במהלכה.
מעונות הסטודנטים