מעונות הסטודנטים

מידע כללי

למעונות הסטודנטים יכולים להירשם סטודנטים חדשים, ותיקים ואחרים:
 
דיירים חדשים:
סטודנטים חדשים שהתקבלו לאוניברסיטה יקבלו במהלך החודשים אפריל ומאי טופס הרשמה למעונות הכולל חוברת מידע המכילה פרטים על האפשרויות השונות, שכ"ד, תנאי המגורים ופרטים אחרים חשובים.
ניתן לשלם השובר באמצעות אתר האינטרנט  של המעונות בכתובת https://dorms.huji.ac.il 
 
דיירים ותיקים:
סטודנטים אשר היו דיירים במעונות הסטודנטים בשנה"ל החולפת ואשר ימשיכו להיות זכאים גם בשנה"ל החדשה יקבלו למעון הנוכחי או לכתובת הקבועה במהלך אפריל ומאי טופס בקשה למעון + שובר בקשה (להלן). ניתן לשלם השובר באמצעות אתר האינטרנט של המעונות בכתובת https://dorms.huji.ac.il 
 
דיירים אחרים:
סטודנטים שהיו זכאים בשנה"ל החולפת למעון ולא התגוררו במעונות לא יקבלו טופס הרשמה או שובר בקשה לתשלום. סטודנטים כאלה יצטרכו להירשם באמצעות אתר האינטרנט של המעונות בכתובת https://dorms.huji.ac.il
 
 
 
 
מעונות הסטודנטים