קבילות הסטודנט

נציב תלונות הסטודנטים

נציבות קבילות סטודנטים
 
הנציב הינו סמכות עצמאית ובלתי תלויה.
בתפקיד הנציב מכהנת פרופ' אסתי שהמי.
 
נציבת קבילות הסטודנטים, מטפלת בקובלנות המוגשות על ידי תלמידים באוניברסיטה ועל ידי מועמדים ללימודים באוניברסיטה בעיניינים אקדמיים או מנהליים אישיים במסגרת הלימודים, ורשאית לבדוק בין היתר, אם ההחלטות התקבלו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, ללא משוא פנים או שרירות לב.
הנציבה בודקת כל קובלנה המוגשת אליה ומשיבה לה תשובה מנוקמקת, בתוך זמן סביר
במידה ומוצאת הנציבה כי קובלנה היא מוצדקת, היא רשאית להמליץ על תיקון ההחלטה הנוגעת לקובל.
הנציבה רשאית להסתפק בהפניית תשומת ליבה של כל רשות באוניברסיטה להחלטה או לדרך התנהלות הנראית לה כבלתי הולמת.
הנציבה רשאית להמליץ לרשויות האוניברסיטה על שינוי נהלים או חוקים אשר התבררו במהלך בירור הקבילה כשגויים, לוקים בחסר או פוגעים בעקרונות הצדק הטבעי.
 
הנציבה אינה עוסקת בנושאים של הטרדה מינית.
נושאים אלו מטופלים על ידי הנציבה לטיפול בהטרדות מיניות.
 
למידע נוסף ולטופס הגשת קובלנה:
 
נציבת קבילות: פרופ' אסתי שהמי
מייל להגשת קבילות : kvilot@savion.huji.ac.il    
טל' שירלי- עוזרת הנציבה: 02-5882911
קבלת קהל בתיאום מראש יום ג' 09:00-14:00
 
 
תקנון נציב קבילות סטודנטים:
 
 

 
קבילות הסטודנט