יצירת קשר

מנהל היחידה

ציון מושאילוב

equality.huji@gmail.com
שעות קבלה יום א' 13:00-14:30
יום ג' 10:30-12:30

רכזת אקדמית

נועה חשדי

equality.academic@gmail.com
שעות קבלה:
יום ב'10:30-12:00
יום ה' 10:00-12:00

יועץ מלגות

אליהו שחר

hujischolarship.advisor@gmail.com
שעות קבלה: בתיאום מראש

רכזת תוכניות

עדי אסולין - שוחט

hujiproject.equality@gmail.com
שעות קבלה:יום א' 10:00-11:30

רכז תכנית ות"ת לבוגרי/ות החינוך החרדי

racaz.equality@gmail.com
שעות קבלה:
יום א' 16:00-18:00
יום ג' 12:00-14:00

רכזת תכנית עתידים

יערה שמחי

yaara.simchi@mail.huji.ac.il
שעות קבלה:
יום ד' 15:15-16:15