תוכניות היחידה

תכניות היחידה - תשע"ז

1. קורס קיץ באנגלית והכנה לתואר ראשון
הנרשמים לתואר ראשון בכל החוגים והקמפוסים באוניברסיטה העברית, שרמת האנגלית שלהם הינה 2, יכולים להשתתף בקורס קיץ באנגלית רמה 2 והכנה לתואר ראשון. השתתפות בקורס מורידה מנטל האנגלית בשנה הראשונה לתואר, ומעניקה כלים להתמודדות עם אופי הלימודים ועם הכתיבה והחשיבה האקדמית.

2. קהילות לומדים-למצוינות אקדמית
פיתוח מצוינות אקדמית בקרב סטודנטיות וסטודנטים בעלי פוטנציאל מצוינות, בשנתם הראשונה ללימודים. התכנית מספקת שעתיים שבועיות של הנחיה פרטנית - אקדמית ואישית, לאורך כל שנת הלימודים,  על ידי סטודנטים מצטיינים בשנים מתקדמות.

3. סיוע לימודי:
א. פרטני
שעה עד ארבע שעות שבועיות של סיוע באמצעות סטודנט מאותו תחום לימודים שמספק הנחיה וליווי בהכרת חומר הלימוד ובסיוע בקריאה וכתיבה אקדמית. במסגרת התוכנית יינתן סיוע לסטודנטים מאוכלוסיות היעד של היחידה לשוויון הזדמנויות ולסטודנטים במצבי משבר.
ב. קבוצתי
סיוע לימודי ממוקד בקורסי ליבה בקבוצות גדולות, ע"י מתרגל - סטודנט מצטיין משנים מתקדמות. הסיוע מתמקד בהסבר וחזרה על החומר ובהכנה לבחינות. הוא מיועד לכלל הסטודנטים המתקשים בקורס.
ג. שיעורי עזר לעולים חדשים
סטודנטים עולים חדשים המוכרים על ידי המנהל לסטודנטים עולים זכאים לשיעורי עזר במקצועות הלימוד מן המניין. (לא כולל לימודי שפה)

4. ביצוע פעילות חברתית תמורת מלגה
היחידה, בשת"פ עם קרנות שונות, מאפשרת לסטודנטים שמקבלים מלגת פר"ח, פיס, שח"ק, אימפקט, משרד המדע ועוד - לבצע את שעות הפעילות, להן הם מחויבים, בסיוע לסטודנטים בתחום לימודיהם בקהילת האוניברסיטה.

5. ייעוץ והכוונה אישית
סיוע בהתמודדות עם בעיות ודילמות אישיות המתעוררות בתקופת הלימודים והכוונה לאופציות העומדות בפני הפונה. תחומי הסיוע:  סיוע אישי - בניית תכנית לימודים, סנגור עצמי מול מחלקות ומזכירויות האוניברסיטה, סיוע אקדמי - באמצעות חונכות אקדמית ושיעורי עזר, סיוע כלכלי - סיוע באיתור המלגות המתאימות.

6. תכנית בוגרי/ות החינוך החרדי
סיוע הוליסטי לשילוב בוגרי/ות החינוך החרדי באוניברסיטה העברית. התכנית, בשת"פ עם יחידות הדיקנט השונות, מסייעת לסטודנטיות ולסטודנטים בוגרי/ות החינוך החרדי בתואר ראשון לחלוש על אתגרים בתחומים שונים - בדרכם למצוינות אקדמית. במסגרת התכנית מוצעת מלגה לליווי אקדמי, סיוע באנגלית, אבחון דידקטי, ייעוץ פרטני ועוד.

7. סדנת עידוד לתואר שני מחקרי ולמצוינות במחקר
תכנית ליווי והעשרה ייחודית, המסייעת לסטודנטים בתואר הראשון להתקדם לקראת לימודים לתואר השני . התכנית מיועדת לסטודנטים בשנה האחרונה בתואר הראשון, בעלי מוטיבציה להמשיך לתואר שני. במסגרת התכנית ניתנים כלים לשיפור תהליכי למידה והכוונה אישית לבחירת התואר השני.