יצירת קשר

דיקנט הסטודנטים | יחידת הסיוע, בניין פרנק סינטרה קומת הכניסה

קבלת קהל ומענה טלפוני: בימים א-ה בשעות 13:00-11:00

מערכת הפניות האוניברסיטאית

טלפון: 02-5882881