יחידת הסיוע

מידע כללי

יחידת הסיוע מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים והנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך. 

המלגות מיועדות לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים: תואר שני, תעודת הוראה, ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים הקליניות (ד-ו), ד"ר לווטרינריה.

סכומי המלגות

מלגות סיוע כלליות - מוענקות מתקציב שמקורו בהקצבת הנהלת האוניברסיטה. סכומי המלגות נעים בין 1,500 ₪ ל-5,000 ₪.

מלגות ייעודיות - מלגות מקרנות ומתרומות ייעודיות, המחולקות לפי הדרישות הספציפיות של כל קרן / תורם, כמו  תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד. סכומי המלגות מהקרנות נעים בין כ-1,000 ₪ לבין כ-30,000 ₪.

קריטריונים להענקת מלגות

המלגה נקבעת על פי שילוב של שני קריטריונים: מצב כלכלי והישגים בלימודים. המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט או במשפחת הסטודנט עצמו.

סטודנט שהכנסותיו/הכנסות משפחתו גבוהות יחסית (לפי קביעה של ועדת הסיוע), לא יהיה זכאי למלגה גם אם ממוצע ציוניו גבוה.

הגשת בקשה למלגה

הגשת בקשה למלגת סיוע נעשית באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית במידע אישי מלגות

מועדי הגשת בקשה למלגה

מתקבלים חדשים לאוניברסיטה: תוך 30 יום ממועד קבלה ללימודים

סטודנטים ותיקים: בחודשים מרץ-יולי בשנה"ל הנוכחית

מלגות סיוע לתואר בוגר

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר ראשון, להוציא:

 1. סטודנטים שקיבלו מלגות כמספר השנים שנקבע לתואר.
 2. סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
 3. סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים חלקית (להוציא תלמידי שנה ד רוקחות, משפטים, ריפוי בעיסוק).
 4. סטודנטים בתכנית עתידים המסלול הצבאי - "צמרת" / מלגאי הקרנות הישג, שוליך.
 5. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
 6. סטודנטים שקיבלו מלגה ממקורות אחרים ועברו את תקרת המלגות שנקבעה בתקנון ועדת הסיוע.

 

למעוניינים להגיש בקשה מומלץ לעיין בדברי הסבר להגשת בקשה למלגה לתלמידי תואר ראשון

 

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות סיוע לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות לתלמידי תארים מתקדמים מוענקות מקרנות ומתרומות פנימיות וחיצוניות העובדות בשיתוף עם האוניברסיטה, על סמך דרישות מיוחדות של הקרנות ושל התרומות, כמו  תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד. סכומי המלגות נקבעים בהתאם להחלטת הקרן.

מלגות/פרסים/פטור משכ"ל מגורמים אחרים יילקחו בחשבון בעת קביעת הזכאות למלגה.

רשאים להגיש בקשה למלגה

סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר באחת מהקטגוריות האלה:

 1. סטודנטים לתואר מוסמך בשנים א-ג הלומדים בהיקף של 50% ומעלה (להוציא תכניות חוץ-תקציביות).
 2. סטודנטים לתעודת הוראה בשנים א-ב.
 3. סטודנטים לקראת תואר ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים ד-ו הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 4. סטודנטים לקראת תואר ד"ר לווטרינריה הלומדים בהיקף לימודים מלא.
 5. סטודנטים בשנת השלמה למוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית הלומדים בהיקף שנקבע ע"י ביה"ס.

 

למעוניינים להגיש בקשה מומלץ לעיין בדברי הסבר להגשת בקשה למלגה לתלמידי תארים מתקדמים.

 

מידע נוסף על מלגות ופרסים

אתר המלגות האוניברסיטאי

אתר המלגות הוא מנוע חיפוש מלגות אינטרנטי שבו יכולים התלמידים לאתר מלגות רלוונטיות עבורם, לפי תואר ותחום לימודים. יחידת הסיוע אחראית על עדכון הקרנות באתר המלגות על בסיס מצב כלכלי. העדכון כולל מועדי הגשה ואוכלוסיית יעד. לאתר המלגות.

מלגות להגשה עצמית

להלן חלק מהמלגות שניתן להגיש אלין מועמדות באופן עצמאי:

מלגות ומענקים מטעם משרד החינוך

קרן אימפקט ללוחמים משוחררים

קרן הישג לחיילים בודדים משוחררים

קרן גרוס לקידום חיילים משוחררים

קרן אירתקא לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים "מקצועות מועדפים" במשק.

מלגה מטעם אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי, משרד החינוך

מלגות נוספות לחיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי

מלגות מפעל הפיס מלגות פיס להשכלה גבוהה

אייסף הקרן הבין-לאומית לחינוך לצמצום פערים חברתיים בישראל

מלגות היא"ס לסטודנטים עולים

מלגת מנהיגי שוליך ללומדים במקצועות המדעים, ההנדסה, הטכנולוגיה והמתמטיקה

מלגות מושל לסטודנטים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר הלומדים במקצועות רפואה, מדעים ומתמטיקה, הנדסה ומדעי המחשב, טכנולוגיה, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה

קרן מכבים לסטודנטים בעלי זיקה לאיראן

קרן יהושע סלטי לסטודנטים עם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו או לתרבות/מורשת לאדינו  

קרן זאביק לבוגרי סיירת צנחנים

קרן מכבים ליוצאי איראן - הקרן מתמקדת בסיוע לסטודנטים/יות בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, תוך מתן עדיפות לסטודנטים שמוצאם באיראן. בנוסף, הקרן מסייעת למחקרים בנושא המורשת התרבותית של יהודי איראן ולימודים איראניים בכלל ובכל פעילות התורמת לקידום קהילת יוצאי איראן בתחומי החינוך, החברה והרוח.

אתר המלגות Milgapo, בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

מלגה פה הינו מיזם בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית שמטרתו לסייע לסטודנטים בתחום איתור המלגות והגשתן. המערכת החדשה של מלגהפה מכילה יותר מ-800 מלגות שונות ומעודכנות. הצפייה במערכת ללא תשלום.

 

 

יצירת קשר

דיקנט הסטודנטים | יחידת הסיוע, בניין פרנק סינטרה קומת הכניסה

קבלת קהל ומענה טלפוני: בימים א-ה בשעות 13:00-11:00

מערכת הפניות האוניברסיטאית

טלפון: 02-5882881

הלוואות

האוניברסיטה מקצה משאבים רבים על מנת לסייע לסטודנטים במימון לימודיהם.
במסגרת זאת, מאפשרת האוניברסיטה לסטודנטים לקבל הלוואה אחת בשנה, אשר תוחזר ללא ריבית והצמדה.
הריבית תשולם לבנק על ידי האוניברסיטה.
ניתן לקבל הלוואה אחת בשנה בגובה של עד 20,000 ₪ .
לבנק ניתנת הזכות לסרב להעמיד את ההלוואה לסטודנט משיקוליו.
לאחר ביצוע ההליכים בבנק, ההלוואה תועמד לזכות חשבון הבנק של התלמיד.

להלן מסלולי ההלוואה המפורטים -קישור לנספח תנאי ההלוואה
לבקשת הלוואה, על התלמיד לגשת למידע האישי> חשבונות סטודנטים> בקשת הלוואה