שנה ג

סמינרים תאורטיים:

  1. הפסיכואנליזה ההתיחסותית: המשכיות וחדשנות 30 שעות.
  2. אינטגרציה של טכניקות ותיאוריה באמצעות תיאורי מקרה – 30 שעות
  3. חלומות, תיאוריה ומעשה (דגש יונגיני)– 30 שעות.
  4. סוגיות טיפוליות ואתיות: התמודדות עם מצבי קיצון – 30 שעות.
  5. הדרכה קבוצתית : 70 שעות.
  6. שלושה טיפולים דינמיים בשירותי הייעוץ בליווי הדרכה אישית.
  7. עבודת סיום: הצגת מקרה + דיון.