שנה ב

סמינרים תיאורטיים:

  1. פסיכופתולוגיה מזווית שונות (דינמית, cbt, ביוכימית) – 60 שעות.
  2. תיאוריות יחסי אובייקט: בסיסן בתיאוריה הקלייניאנית והמשכן אצל ביון ויניקוט - 30 שעות.
  3. פסיכולוגיית העצמי של קוהוט: תיאוריה ואופנויות טיפול – 30 שעות.
  4. הדרכה קבוצתית: 70 שעות.
  5. שלושה טיפולים דינמיים בשירותי הייעוץ בליווי הדרכה אישית.