שנה א

סמינרים תאורטיים :

  1.  רעיונות יסוד בתיאוריה הפסיכואנליטית: פרויד – 30 שעות.
  2.  קליין וממשיכיה: - 30 שעות.
  3. הקשר הטיפולי וטכניקות של טיפול דינמי (התחלת טיפול, עבודה בטרנספרנס, ובקאונטרטרנספרנס, שאלת חשיפת הקאונטרטרנספרנס, כשלים ותיקונם) – 60 שעות.
  4. הדרכה קבוצתית: 70 שעות.
  5. שלושה טיפולים דינמיים בשירותי הייעוץ בליווי הדרכה אישית.