פניות הסטודנטים

תחומי הפעילות של יחידת הנגישות מול הסטודנטים:

  • סיוע בסנגור עצמי, תיווך לגורמים שונים באוניברסיטה (מרצים, מזכירויות ועוד).
  • הכוונה לגורמי אבחון או טיפול ולשירותים רלוונטיים נוספים באוניברסיטה ומחוצה לה, במידת הצורך.
  • ייעוץ בנושאי טכנולוגיה מסייעת (מכשירי FM, ציוד ארגונומי ותוכנות מסיעות).
  • מתן המלצות להתאמות בבחינות על סמך אישורים רפואיים.
  • שיתוף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון, וסיוע במימוש זכויות לקבלת שירותי עזר (חונכות, שיעורי עזר, תמלול ועוד).

כמו כן, ניתן לפנות ליחידת הנגישות לגבי בעיות נוספות כמו תנאי דיור מיוחדים במעונות, חניות ונושאים אחרים המתעוררים בעקבות קשיי נגישות.

טיפול בפניות הסטודנטים ליחידת הנגישות נעשה ללא תשלום. סטודנטים המעוניינים להיעזר ביחידת הנגישות מוזמנים לפנות לרכזת הנגישות וכן לתאם פגישה אישית במידת הצורך.

ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני negishut@savion.huji.ac.il בצירוף תיעוד רפואי מתאים.

הטפסים הרלבנטים ניתנים להורדה בקישור