מלגות סיוע לתואר בוגר

רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים אזרחי ישראל הלומדים לקראת תואר ראשון, להוציא:

  1. סטודנטים שקיבלו מלגות כמספר השנים שנקבע לתואר.
  2. סטודנטים במעמד של "תלמיד מיוחד".
  3. סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים חלקית (להוציא תלמידי שנה ד רוקחות, משפטים, ריפוי בעיסוק).
  4. סטודנטים בתכנית עתידים המסלול הצבאי - "צמרת" / מלגאי הקרנות הישג, שוליך.
  5. סטודנטים הלומדים לשנת השתלמות לחשבונאות.
  6. סטודנטים שקיבלו מלגה ממקורות אחרים ועברו את תקרת המלגות שנקבעה בתקנון ועדת הסיוע.

 

למעוניינים להגיש בקשה מומלץ לעיין בדברי הסבר להגשת בקשה למלגה לתלמידי תואר ראשון