יחידת הסיוע

מידע כללי

הנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים כדי להקל על הסטודנטים המתקשים במימון הוצאות הלימוד.

יחידת הסיוע מטפלת בהענקת מלגות על בסיס נזקקות כלכלית לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים: תואר שני, תעודת הוראה, ד"ר לרפואה ולרפואת שיניים בשנים קליניות (ד'-ו'), ד"ר לווטרינריה.
הזכאות למלגה נקבעת על סמך מצב כלכלי של הסטודנט והישגיו בלימודים.

סכומי המלגות

המלגות מוענקות מהתקציב שמקורו בהקצבת הנהלת האוניברסיטה, ומקרנות ותרומות פנימיות באוניברסיטה או מקרנות חיצוניות העובדות בשיתוף עם האוניברסיטה. סכומי המלגות נעים בין כ-1,500 ₪ לבין 5,000 ₪. המלגות מקרנות מוענקות בהתאם לייעוד הקרנות. ההמלצה לקרנות נעשית רק על הסטודנטים שפנו בבקשה למלגות סיוע, על בסיס מצב כלכלי ובהתאם לדרישות הספציפיות של הקרנות, כמו תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד. סכומי המלגות מהקרנות נעים בין כ-1,000 ₪ לבין כ-30,000 ₪.

הגשת בקשה למלגה

הגשת בקשה למלגת סיוע נעשית באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה העברית ב"מידע אישי מלגות

מועדי הגשת בקשה למלגה

מתקבלים חדשים לאוניברסיטה: תוך 30 יום ממועד קבלה ללימודים

סטודנטים ותיקים: בחודשים מרץ-יולי בשנה"ל הנוכחית