סטודנטים מהפריפריה, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה ובוגרי החינוך החרדי