התמחות בשירות

התמחות בשירות

התמחות בפסיכולוגיה קלינית - השירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית (שירותי היעוץ)

שירותי היעוץ לסטודנט באוניברסיטה העברית מודיעים על הרשמה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. השירות הינו מוסד קליני אמבולטורי לטיפול במבוגרים, ומוכר על ידי משרד הבריאות משנת 1979.אוכלוסיית הפונים לשירות מורכבת מסטודנטים באוניברסיטה העברית ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ועובדי אוניברסיטה. תכנית ההתמחות פתוחה לבעלי תואר מ.א. בפסיכולוגיה קלינית.

ההכשרה

שלוש שנים מנובמבר 2017 עד אוקטובר 2020. מסגרת ההתמחות היא חצי משרה (20 ש"ש) במשך שלוש שנים.

תכנית ההתמחות

המתמחים ישתלבו בפעילות הקלינית השוטפת בשרות, כשהדגש הוא על פסיכותרפיה אינדיבידואלית בגישה פסיכודינמית.

הדרכות: 2 שעות שבועיות הדרכה אישית בפסיכותרפיה דינמית

הדרכה קבוצתית בפסיכותרפיה

הדרכה קבוצתית או זוגית בדיאגנוסטיקה

סמינר קריאה - תיאוריות פסיכואנליטיות (3 שנים)

סמינר אינטייק (סמסטר)

סמינר הכשרה ב – CBT להפרעות חרדה (סמסטר)

שעות טפול: 10 ש"ש שתחולקנה בין טיפולים דינמיים וטיפולי C.B.T

צורת הפניה

יש להגיש:

  1. קורות חיים פורמלים (C.V.) שיכלול פרוט העבודה הישומית (קלינית או אחרת). יש להדגיש נסיון קליני דינמי, וכן נסיון ב CBT.
  2. תאור מהלך החיים מזוית אישית, לא יותר משלושה עמודים מודפסים. תאור זה נועד לאפשר לפונה לבטא את ההבנה שלו אודות מהלך חייו והקשר להתפתחות האישיות שלו כמטפל.
  3. פרוט רשמי של הקורסים והציונים במסגרת לימודי המ.א ואישור על סיום התואר (או הגשת התיזה) 
  4. לפחות שני מכתבי המלצה ממדריכים המכירים את עבודתו המקצועית של הפונה (רצוי ממדריכים אישיים). נא לכלול מספרי טלפון של הממליצים כדי לאפשר יצירת קשר איתם.
  5. כתובת מייל ומספר טלפון (להזמנה לראיון).
  6. יש לצרף תמונה עדכנית (פספורט)

על הפונים להגיש את כל המסמכים הנדרשים עד תאריך 30.4.17. לא יתקבלו פניות לאחר תאריך זה. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונות קבלה. תשובות יימסרו במהלך יולי 2017.

כתובת לפניה

ד"ר מאיר פרלוב, מנהל הדרכה שירותי הייעוץ לסטודנט,
מעונות רזניק 10 הר הצופים
האוניברסיטה העברית בירושלים מיקוד 91905
טלפון: 02-5881699 או 02-5882685. (נא לא לשלוח קורות חיים למייל)