שירותי ייעוץ פסיכולוגיים

התמחות בשירות


התמחות בפסיכולוגיה קלינית - השירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העבריתהשירות הפסיכולוגי באוניברסיטה העברית (לשעבר – שירותי היעוץ לסטודנט)  מודיע על הרשמה להתמחות בפסיכולוגיה קלינית.

השירות הינו מוסד קליני אמבולטורי לטיפול במבוגרים ובמתבגרים, ומוכר על ידי משרד הבריאות משנת 1979. אוכלוסיית הפונים לשירות מורכבת מסטודנטים באוניברסיטה העברית ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ועובדי אוניברסיטה.

תכנית ההתמחות פתוחה לבעלי תואר מ.א. בפסיכולוגיה קלינית.ההכשרה


שלוש שנים מ –  22.10.17 עד 10.20 


מסגרת ההתמחות היא חצי משרה (20 ש"ש) במשך שלוש שניםתכנית ההתמחות


המתמחים ישתלבו בפעילות הקלינית השוטפת בשרותי היעוץ, כשהדגש הוא על פסיכותרפיה אינדיבידואלית בגישה פסיכודינמית . 

הדרכות : 2 ש"ש הדרכה אישית בפסיכותרפיההדרכה קבוצתית בפסיכותרפיה


הדרכה ב- CBT


 הדרכה קבוצתית או  זוגית בדיאגנוסטיקהסמינרים:   סמינר קריאה בתיאוריות פסיכואנליטיות


                 סמינר אינטייק        


                סמינר הכשרה ב – CBT  להפרעות חרדה


שעות טיפול: 10 ש"ש שתחולקנה בין טיפולים דינמיים וטיפולי C.B.Tצורת הפניה


יש להגיש:


1.קורות חיים פורמלים (C.V. ) שיכלול פרוט העבודה הישומית (קלינית או אחרת) שבה עסק  הפונה עד כה. יש להדגיש נסיון קליני -- דינמי ו- CBT. .


2.תאור מהלך החיים מזוית אישית, לא יותר משלושה עמודים מודפסים. תאור זה נועד לאפשר לפונה לבטא את ההבנה שלו אודות מהלך חייו (מבחינה רגשית) והקשר להתפתחות האישיות שלו כמטפל.


3. פרוט רשמי של הקורסים והציונים במסגרת לימודי המ.א ואישור על סיום חובות שמיעה.


4. לפחות שני מכתבי המלצה ממדריכים המכירים את עבודתו המקצועית של הפונה (רצוי ממדריכים אישיים).


 (יתכן שנתקשר לממליצים ונבקש מהם חוות דעת בעל פה – אנא צרפו מספר נייד של המדריכים).


5. כתובת מייל ומספר טלפון (להזמנה לראיון).


7. יש לצרף תמונה עדכנית (פספורט)הפונים יגישו את כל המסמכים הנ”ל עד ל 31.3.17. לא יתקבלו פניות לאחר תאריך זה. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיונ\ות קבלה. תשובות יימסרו במהלך 6.17כתובת לפניה


ד"ר מאיר פרלוב, מנהל ההדרכה


שירותי הייעוץ לסטודנט,


 מעונות רזניק 10 הר הצופים


האוניברסיטה העברית בירושלים מיקוד 91905


טלפון: 5881699 או 5882685  


(נא לא לשלוח קורות חיים במייל)


שירותי ייעוץ פסיכולוגיים