לקויות למידה

אבחון קשב

בהמשך לאבחון המת"ל, נעשית במרכז האבחון הערכה רפואית-קלינית של הפרעת קשב וניתן טיפול תרופתי ומעקב בהתאם לצורך. המערך הקליני הינו מערך תומך לאבחון המת"ל והוא מיועד לסטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבד. 
 
אבחון שנערך על-ידי גורם חיצוני צריך לעמוד בסטנדרטים המפורסמים כאן. אבחון שלא יעמוד בסטנדרטים אלה לא יתקבל כתקף למתן התאמות.
לקויות למידה