לקויות למידה

תחומי פעילות ושירותים


תחומי פעילות ושירותים


היחידה מספקת את כל מגוון השירותים, שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם כמו: אבחון לקויי למידה והפרעות קשב, מתן התאמות לסטודנטים בהתאם לקשייהם ובהתאם לתחום התוכן הנלמד, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה בנושא אסטרטגיות למידה ותכנון זמן, ליווי ותמיכה.
סוגי השרות


1.       ייעוץ כללי בנושא לקויות למידה והפנייה לאבחונים - היחידה מספקת מענה לשאלות כלליות בנושא לקויות למידה והשלכותיהן, ייעוץ בענייני אבחון, דרכי התמודדות ותכנית טיפולית.


2.       אבחון דידקטי ממוחשב (מערכת מת"ל) - מטרתו לקבוע את קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב, ואלו התאמות בדרכי היבחנות נגזרות מן האבחון.


3.       אבחון לקביעת הפרעת קשב - הערכה רפואית ומתן טיפול תרופתי במידת הצורך, המלצות להתאמות בדרכי היבחנות וטיפול. במרכז ניתנת הדרכה להתמודדות עם הפרעת קשב במהלך הלימודים האקדמיים, באופן פרטני וקבוצתי.


4.       אבחון ספציפי ללקויות כתיבה - האבחון נערך מטעם ביה"ס לריפוי בעיסוק, לצורך העמקה בנושא בעיות מוטוריות ובעיות בכתיבה בלבד. המלצות להתאמות, הנגזרות מן האבחון, מתקבלות באוניברסיטה העברית.


5.       בדיקת אבחונים- אבחון תקף הוא אבחון מחמשת השנים האחרונות. אבחון מת"ל מאושר באופן אוטומטי ע"י האוניברסיטה העברית, וניתן להגיש עותק של דוח האבחון ישירות למזכירות לענייני הוראה של חוג הלימודים. יש להגיש את הדוח עד חודש לפני תקופת המבחנים. אבחונים אחרים (חיצוניים) מחוייבים בבדיקה על פי קריטריונים מוגדרים. עלות הבדיקה של אבחון חיצוני 140 ₪, והגשת האבחון לבדיקה נעשית דרך המזכירות לענייני הוראה של חוג הלימודים. יש להגיש עותק מדוח האבחון לבדיקה עד חודשיים לפני תקופת המבחנים.


במידה והקושי העיקרי שעולה מהאבחון הוא בתחום הקשב והריכוז,  יש להביא בנוסף אישור מרופא מומחה בתחום (נוירולוג/פסיכיאטר) בנוגע לכך.


6.       סיוע פרטני בשיפור כישורי למידה- ביחידה ניתן לקבל סיוע פרטני לשיפור כישורי הלמידה בתחומים כגון: ארגון ותכנון זמן וחומרי למידה, ארגון מערכת לימודים, הכנה לבחינות, ייעול הזיכרון, אסטרטגיות לקריאה מהירה ולסיכום חומר לימודי, קריאת מאמרים, קריאה והבנה של שאלות ושל הוראות וכן סיוע בכתיבת עבודות ותרגילים.


7.       סדנאות - במהלך השנה, מוצעות במרכז מגוון סדנאות לשיפור מיומנויות למידה אקדמיות בתחומי תוכן שונים, כגון: סדנאות לשיפור מיומנויות כתיבה אקדמיות, לייעול קריאה, לשיפור מיומנויות זיכרון, להכנה לבחינות, ארגון ותכנון זמן, אסטרטגיות לסיכום חומר, קריאה יעילה של שאלות והוראות, סדנאות להתמצאות בעזרים טכנולוגיים, המסייעים ללמידה, סדנה להעצמה אישית וסדנאות לשיפור הקשב ואיכות החיים בשיתוף עם מרכז הספורט.


 


פירוט סדנאות לשנת הלימודים תשע"ה


הסדנאות מיועדות לכלל הסטודנטים שהוכרו כלקויי למידה ו/או עם הפרעת קשב, אך פתוחות גם לכלל הסטודנטים, על בסיס מקום פנוימספר המקומות מוגבל.להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות במייל :  sadnaot.huji@gmail.com 1. טכנולוגיות מסייעות ביחידה חדר טכנולוגיות, המשמש כמרכז הדרכה וכמרכז למידה. ניתנת הדרכה בנושא טכנולוגיות מסייעות כמו: תוכנות הקראה, תוכנות לארגון זמן, הדרכה בהקלדה עיוורת לסטודנטים שנבחנים בהקלדה ועוד. ההדרכות ניתנות בצורה קבוצתית אחת לשבועיים. כמו כן, בסיום ההדרכה ניתן להגיע לחדר הטכנולוגיות לתרגול.

 2. חונכות אישית - סטודנט חונך סטודנט (פר"ח לשם) - היחידה, בשיתוף עם פר"ח ועמותת לשם, מפעילה פרוייקט שבו סטודנט חונך סטודנט לקוי למידה. החונכים מקבלים הדרכה מהיחידה ומלווים את הסטודנטים לקויי הלמידה בתמיכה מתאימה במהלך שנת הלימודים.

 3. תמיכה רגשית היחידה נמצאת בסמוך לשירותי הייעוץ לסטודנט ומקיימת עמם שיתוף פעולה הדוק. במקרה הצורך ובהסכמת הסטודנט, ניתן להפנותו לקבלת טיפול פרטני או לטיפול בחרדת בחינות, בנוסף לעבודה על מיומנויות למידה.

  קריטריונים לקבלת השירות 
  שירותי אבחון: סטודנטים מן המניין, מועמדים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה וכל מי שמעוניין בהתאמות לבחינה הפסיכומטרית.

  שירותי ייעוץ ותמיכה: סטודנטים מן המניין, אשר אובחנו כלקויי למידה.

   

  קשר עם חוקרים באוניברסיטה

  היחידה נמצאת בקשר עם חוקרים באוניברסיטה ומעניינת את הסטודנטים בהשתתפות במחקרים בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה והרפואה, וכן באפשרות להיעזר בכלים שונים, שנמצאים תחת מחקר לצורך בדיקה, דוגמת לומדות לשיפור ריכוז וקשב ותוכניות טיפוליות אחרות.

  סודיות

  המרכז פועל על פי תקנון אתיקה מקצועית, המחייב שמירה על סודיות מלאה. יש איסור על העברת מידע, אלא אם נתקבל אישור לכך על-ידי הסטודנט.


אתם מוזמנים להיכנס לקישר זה על מנת לשלם עבור התשלום שתרצה לקבל:

 https://securesites.ekmd.huji.ac.il/pay/ldd/

לקויות למידה