רווחת הסטודנט

יחידת הסיוע


הנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים ונדיבים כדי להבטיח שגם סטודנטים המתקשים במימון הוצאות הלימוד יוכלו ללמוד.


יחידת הסיוע בדיקנט הסטודנטים, מטפל בהענקת מלגות סיוע לתלמידי תואר בוגר ומוסמך.

כתובת: יחידת הסיוע, בניין פרנק סינטרה קומת כניסה. 

קבלת קהל ומענה טלפוני : בימים א'-ה' בין השעות 13:00-11:00 טלפון 02-5882881


מערכת פניות - http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua

מועד הגשת הבקשות

תלמידים חדשים – תוך 30 יום ממועד הקבלה ללימודים

תלמידים ותיקים – בחודשים מרץ על יולי

ניתן להגיש את הבקשה באתר האוניברסיטה www.huji.ac.il >סטודנטים >מידע אישי.


אתר המלגות:

באתר המלגות (מנוע חיפוש מלגות) ניתן למצוא את רשימת הקרנות אליהן תלמידי

האוניברסיטה העברית יכולים לפנות באופן ישיר בבקשה למלגה:

http://www.huji.ac.il/huji/adm_milgot.htm


מלגות סיוע לתואר בוגר


קריטריונים להענקת מלגות

הזכאות לקבלת מלגה נקבעת לפי שני קריטריונים: מצבו הכלכלי של הסטודנט והישגיו בלימודים.

מצב כלכלי

המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט או במשפחת הסטודנט עצמו.

למתקבלים לשנה א' הציון יחושב על בסיס נתוני הקבלה לאוניברסיטה

למתקבלים ותיקים יחושב ממוצע ציוני השנה הקודמת ובתנאי שסך נקודות הזכות לא יהיה
נמוך מהמפורט

סה"כ נקודות מינימאלי

פקולטות

28 נ.ז.

רוח, משפטים, מנהל עסקים,חברה,חקלאות – (רק החוג לכלכלה חקלאית), עבודה סוציאלית

38 נ.ז.

טבע, רפואה, רפואת שיניים,חקלאות- (למעט החוג לכלכלה חקלאית), רוקחות, ריפוי בעיסוק,סיעוד, מדעי הרפואה

33 נ.ז.

תלמידים המשלבים לימודים בפקולטה מקבוצה א' ובפקולטה מקבוצה ב'

בשנת הלימודים הקודמת, סכום המלגה המקסימאלי עמד על סך של 5,000 ₪. במקרים מיוחדים סכום המלגה גבוה יותר.

סטודנט רשאי לערער על החלטת יחידת הסיוע תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

כתובת: יחידת הסיוע , בניין פרנק סינטרה, קומת כניסה, הר הצופים

קבלת קהל ומענה טלפוני : בימים א'-ה' בין השעות 13:00-11:00 טלפון 02-5882881

מערכת פניות - http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua

מועד הגשת הבקשות

תלמידים חדשים – תוך 30 יום ממועד הקבלה ללימודים

תלמידים ותיקים – בחודשים מרץ על יולי

ניתן להגיש את הבקשה מאתר האוניברסיטה www.huji.ac.il >סטודנטים >מידע אישי.


מלגות סיוע לתואר מוסמך


המלגות מוענקות מטעם קרנות חיצוניות הפועלות בשיתוף עם האוניברסיטה העברית ובהתאם לדרישות מיוחדות של הקרנות (תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד). הסכומים בהתאם להחלטת הקרן.

קריטריונים להענקת מלגות:

הזכאות לקבלת המלגה נקבעת ע"פ מצב כלכלי, ממוצע ציונים ודרישות מיוחדות של הקרנות

(תחום לימודים, מוצא,מקום מגורים ועוד).

קבלת מלגות/פרסים/פטור משכ"ל מגורמים אחרים יילקחו בחשבון בעת קביעת הזכאות למלגה.

מצב כלכלי:

המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט או במשפחת הסטודנט עצמו.

הישגים בלימודים:

מתקבלים לשנה א': על בסיס ציון גמר בוגר/ ממוצע תואר בוגר

תלמידים ותיקים : יחושב ממוצע ציוני השנה הקודמת ובתנאי שסך נקודות הזכות לא יהיה נמוך מ- 16 נקודות.

לתלמידים שלמדו בשנה קודמת רפואה שנה ה', רפ"ש שנים ד'-ה' וכן לתלמידי וטרינריה שנים ב'-ג' יחושב ממוצע לפי כל הציונים של התלמיד ובתנאי שסך נקודות הזכות לא יהיה נמוך מ- 38 נקודות סטודנט רשאי לערער על החלטת מדור הסיוע תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

כתובת: יחידת הסיוע , בניין פרנק סינטרה, קומת כניסה, הר הצופים

קבלת קהל ומענה טלפוני : בימים א'-ה' בין השעות 13:00-11:00 טלפון 02-5882881

מערכת פניות - http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua

מועד הגשת הבקשות

תלמידים חדשים – תוך 30 יום ממועד הקבלה ללימודים

תלמידים ותיקים – בחודשים מרץ על יולי

ניתן להגיש את הבקשה מאתר האוניברסיטה www.huji.ac.il >סטודנטים >מידע אישי. 

 

 

 

 

רווחת הסטודנט