רווחת הסטודנט

יצירת קשר


במשרדי דיקן הסטודנטים:
ביום ג' בין השעות 13:00-16:30
 
רותם גל

מנהל מוקדי תעסוקה לסטודנטים

טל': 02-6295391
(יש לתאם הגעה מראש)

 
 
 
המשרד הראשי:
רח' יפו 17, ירושלים
טל' - 026295388/9, 026295719
פקס - 026295981
 
ימי קבלת קהל:
יום א' - 09:00-15:00
יום ב' - 09:00-15:00
יום ד' - 09:00-15:00


רווחת הסטודנט