רווחת הסטודנט

חוברות נגישות

חוברת נגישות לסגל אקדמי ומנהלי

חוברת זו מכילה מידע לגבי שבעה סוגים מרכזיים של מוגבלות עמם מתמודדים סטודנטים. כל פרק מתאר בקצרה את סוג המגבלה, השפעת המגבלה על התפקוד האקדמי ועצות לגבי מתן שירות עבור סטודנטים אלה.
 
חוברת נגישות לסטודנטים

חוברת זו מכילה מידע לגבי סוגי השירותים הניתנים עבור סטודנטים עם מוגבלות במסגרת משרד דיקן הסטודנטים. בנוסף לכך מתוארות הזכויות של סטודנטים אלה במוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד הבטחון, משרד הבינוי והשיכון ועירית ירושלים. לנוחותכם גם בקובץ word

זכויות וזכאות בתחבורה והסעות לאנשים עם מוגבלות

החוברת נכתבה על ידי עמותת בזכות בשיתוף עם אגף הנכויות של ג'וינט ישראל וכוללת מידע לגבי זכויות וזכאויות של אנשים עם מוגבלות בתחום התחבורה וההסעות.
רווחת הסטודנט