מעונות הסטודנטים

שכר דירה חודשי

תשלומי שכ"ד נגבים כל חודש מראש באמצעות הוראת קבע שנמסרה על ידי הסטודנט בימי הקליטה ושעליה חתום הבנק. התעריף משתנה בהתאם לסוג המעון ומיקומו. התשלומים צמודים למדד.
 
 
 
 
 
 
מעונות הסטודנטים