מעונות הסטודנטים

קליטה

מספר ימים לפני תחילת שנה"ל מתקיים "שבוע קליטה" במעונות. הקליטה המוקדמת מסייעת לסטודנטים להתאקלם במעון המיועד. לשבוע הקליטה יש להגיע רק במועד הנקוב על גבי טופס ההפניה עם כל המסמכים הנדרשים כגון: טופס הוראת קבע חתום על ידי הבנק, העתק שובר המקדמה ו- 2 תמונות פספורט. ביום הקליטה תשובצו לדירות או לחדרים המיועדים. ניתן לבקש העברה למעון אחר. הטיפול בהעברה יתבצע רק לאחר שבוע הקליטה.
 
סטודנטים בעלי חוב שכ"ד או חוב שכ"ל מכל שנה שהיא לא יורשו להיכנס למעון אלא אם הסדירו את חובם לאוניברסיטה והציגו אישור על כך.
מעונות הסטודנטים